ธนาคารและสถาบันการเงินที่มีการปล่อยสินเชื่อออนไลน์

ในปัจจุบัน มีธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่งที่ให้บริการสินเชื่อออนไลน์ โดยสถาบันการเงินเหล่านี้จะให้บริการสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชันมือถือ เป็นต้น ซึ่งผู้กู้สามารถสมัครสินเชื่อออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาของสถาบันการเงิน

ธนาคารและสถาบันการเงินที่มีการปล่อยสินเชื่อออนไลน์ในประเทศไทย ได้แก่

  • ธนาคารพาณิชย์ เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นต้น
  • สถาบันการเงินเฉพาะกิจ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น
  • สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร เช่น บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บริษัท กรุงศรี ออโต้ จำกัด (มหาชน) บริษัท ซิตี้ ฟินเทค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

ประเภทสินเชื่อที่ให้บริการสินเชื่อออนไลน์ ได้แก่

  • สินเชื่อส่วนบุคคล
  • สินเชื่อรถยนต์
  • สินเชื่อบ้าน
  • สินเชื่อธุรกิจ เป็นต้น

ผู้กู้ควรศึกษารายละเอียดของสินเชื่อให้เข้าใจก่อนสมัครสินเชื่อ โดยควรเปรียบเทียบสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อให้ได้สินเชื่อที่มีเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุด


Posted

in

by

Tags: