สินเชื่อรถยนต์

วิธีการขอสินเชื่อรถยนต์

 • เป็นการกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน เพื่อซื้อรถยนต์ใหม่หรือรถยนต์มือสอง
 • ทะเบียนรถยนต์จะเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ
 • มีทั้งการผ่อนชําระรายเดือน และการผ่อนประมวล

ผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อรถยนต์สามารถยื่นขอได้ที่สถาบันการเงินต่างๆ โดยเอกสารประกอบการขอสินเชื่อรถยนต์ ได้แก่

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนรถยนต์
 • เอกสารแสดงรายได้ของผู้กู้ เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน เป็นต้น
 • เอกสารแสดงประวัติการชำระเงินของผู้กู้ เช่น ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต ใบแจ้งยอดสินเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อรถยนต์

ผู้ขอสินเชื่อรถยนต์ทั่วไปควรมีคุณสมบัติดังนี้

 • ยื่นขอสินเชื่อที่ธนาคารหรือตัวแทนจําหน่ายรถยนต์
 • ผู้ขอสินเชื่อต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป และมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาท
 • ต้องมีหลักฐานการเสียภาษี และสําเนาทะเบียนบ้าน
 • มีประวัติการชำระเงินที่ดี
 • มีเครดิตดี

การประเมินราคารถ

สถาบันการเงินจะประเมินราคารถเพื่อกำหนดวงเงินสินเชื่อรถยนต์ โดยสถาบันการเงินจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น รุ่นรถ ยี่ห้อรถ ปีผลิต สภาพรถ เป็นต้น

 • รถใหม่ จะใช้ราคาตามราคาประกันภัย หรือราคาจําหน่ายจริง
 • รถมือสอง จะประเมินราคาตามอายุการใช้งานและสภาพรถ
 • ราคาประเมินจะต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของราคารถใหม่

การประเมินราคารถเบื้องต้น

สถาบันการเงินส่วนใหญ่จะมีบริการประเมินราคารถเบื้องต้นแบบออนไลน์ โดยผู้กู้สามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดของรถที่ต้องการซื้อลงในแบบฟอร์มการประเมินราคารถ จากนั้นสถาบันการเงินจะคำนวณราคาประเมินรถให้

การประเมินราคารถโดยผู้เชี่ยวชาญ

สถาบันการเงินบางแห่งอาจให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาประเมินราคารถ โดยผู้เชี่ยวชาญจะตรวจสอบสภาพรถอย่างละเอียดเพื่อกำหนดราคาประเมินรถที่แม่นยำยิ่งขึ้น

ข้อควรพิจารณาในการขอสินเชื่อรถยนต์

ก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อรถยนต์ ผู้กู้ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • วงเงินสินเชื่อที่ต้องการ
 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระ
 • ความสามารถในการผ่อนชำระ

ผู้กู้ควรเปรียบเทียบสินเชื่อรถยนต์จากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อให้ได้สินเชื่อที่มีเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุด


by

Tags: